Trường thẩm mỹ

Northwest Beauty Academy Facility

Các khóa học được cung cấp

  • Mỹ phẩm: 1,600 Giờ
  • thợ hớt tóc: 1,000 Giờ
  • Mỹ học: 750 Giờ
  • Cắt móng tay: 600 Giờ
  • Khóa đào tạo giảng viên: 500 Giờ

Liên hệ chúng tôi